Головна » 2016 » Жовтень » 11 » Міжнародний конкурс-фестиваль «Щасливі долоні»
Міжнародний конкурс-фестиваль «Щасливі долоні»
10:26
18 листопада 2016 року на базі національної опери України ім. Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 50) відбудеться Міжнародний конкурс-фестиваль «Щасливі долоні», головним завданням якого є підтримка талановитих та обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяння самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, розвитку творчих здібностей дітей.
Програма фестивалю проводиться за такими напрямами:
 «Освіта» - переможці визначаються за підсумками участі у фінальній конкурсній інтелектуально-ігровій програмі «Диво»;
 «Спорт» - переможці визначаються за підсумками фінальної спартакіади «Артеківський Олімп» (особистий залік);
 «Мистецтво» - фінальні конкурси проводяться в таких номінаціях: вокал, інструментальна музика, хореографія, музичне та образотворче мистецтво.
Заявки-анкети з копіями документів просимо направляти в термін до 15 жовтня 2016 року на адресу: [email protected]. Телефон для довідок +380504747374 (Дарія).

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участь у XI Міжнародному конкурсі-фестивалі «Щасливі долоні» Просимо заповнити заявку-анкету в електронному вигляді на одному аркуші без скорочень.

Інформація про учасника фестивалю:
Прізвище: …………………………. Ім'я: ………………………………… По батькові: ………………………. Дата народження: число….............місяць……… рік ………..
Місце проживання дитини:
Область: …………………….…………. Місто/район: ……………………………… Село / смт: …………………………….. Вулиця, будинок, квартира: ……………………………… потрібне підкреслити Дитячий будинок Сім’я опікуна / піклувальника Дитячий будинок сімейного типу Сім'я прийомних батьків Школа-інтернат
Пільгова категорія дитини: (потрібне підкреслити, додати копію підтверджуючого документа)
Дитина - сирота Дитина, позбавлена батьківського піклування Клас, у якому навчається дитина в школі: ………….……………………………………. Досвід участі дитини в конкурсах, змаганнях (додати копії грамот, дипломів): …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Напрям участі дитини у фестивалі «Щасливі долоні»: (підкреслити тільки один напрям)
«ОСВІТА» «СПОРТ» «МИСТЕЦТВО»: номінації:
«Образотворче мистецтво», «Вокал», «Хореографія», «Інструментальна музика»

Інформація про біологічних батьків дитини:
Де вони, або що трапилось!? (Кілька рядків…)

Інформація про особу, яка їх замінює:
Прізвище………………………………………………………………………. Ім'я ………………………………… По батькові …………………………… Домашній телефон: (код………)………………………… Мобільний телефон: ……………………………………….. E-mail: …………………………………
П.І.Б. особи, яка направила заявку-анкету: ……………………………….………
Телефон: (код……......) ........................................E-mail: ………………………………………. Дата направлення заявки-анкети «_____» ______________ 20…….. р.
УВАГА! Остаточне вирішиння про участь дитини у фестивалі вирішується організаторами конкурсу за місяць до проведення гала-концерту. Інформація про те, що ваша дитина пройшла відбірковий тур, з’явиться на нашому сайті www.dolonki.com в розділі «участники» 03.11.2016
До заявки-анкети обов'язково додаються:
копія одного документа, який підтверджує соціальний статус дитини сироти; кольорова фотографія (портрет); копії 2-3 дипломів, грамот або інших нагород, що підтверджують досягнення дитини за останні три роки.
Заявки-анкети з копіями документів, що додаються, приймаються до 15 жовтня 2016 року на адресу: [email protected] , Телефони для довідок: +38 050 474 73 74. www.dolonki.com

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26 квітня 2012р. № 240

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
6 травня 2012 р. за № 775/21088

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Міжнародного конкурсу-фестивалю
«Щасливі долоні» талановитих та обдарованих дітей
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0775-12


І. Загальні положення
1.1. Міжнародний конкурс-фестиваль „Щасливі долоні” талановитих та обдарованих дітей (далі - Фестиваль) - відкритий мистецький захід, що проводиться щороку в державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (далі - ДПУ «МДЦ «Артек») за ініціативи громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав сім’ї та дітей (далі - громадські організації), та підтримки Міністерства соціальної політики України.
1.2. Мета Фестивалю - підтримка талановитих та обдарованих дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяння самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, розвитку творчих здібностей та оздоровлення дітей.
1.3. Завдання Фестивалю:
 привернення уваги широкої громадськості до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 демонстрація творчих досягнень дітей, набуття корисних теоретичних, практичних навиків для подальшої творчої діяльності;
 розвиток навичок та здібностей дітей у різних видах та жанрах мистецтва;
 сприяння у встановленні творчих контактів між учасниками Фестивалю, зміцнення міжнародних зв’язків і співробітництва через культуру, творчість, спорт;
 створення умов для змістовного відпочинку та оздоровлення, творчого спілкування однолітків, пропаганда здорового способу життя.
ІІ. Організатори Фестивалю
 Організатори Фестивалю:
 Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (далі - ДПУ «МДЦ „Артек»);
 Мінсоцполітики України;
 відповідні структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до повноважень яких належать формування і реалізація державної політики з питань сім’ї та дітей (далі - підрозділи);
 громадські організації (за згодою).

ІІІ. Організація проведення Фестивалю
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснюється Мінсоцполітики України, ДПУ «МДЦ «Артек» та громадськими організаціями (за згодою).
До участі в організації та проведенні Фестивалю залучаються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, благодійні фонди та міжнародні організації, об’єднання громадян та меценати (за згодою).
3.2. Для проведення Фестивалю утворюються організаційний комітет та журі.
3.3. Організаційний комітет Фестивалю складається з представників організаторів, фахівців у галузі освіти, культури, мистецтва, спорту та забезпечує якісну підготовку та реалізацію програми Фестивалю:
 визначає строки проведення Фестивалю;
 формує призовий фонд Фестивалю;
 визначає склад учасників Фестивалю;
 формує склад журі;
 розробляє програму Фестивалю;
 координує роботу з підготовки, організації та проведення Фестивалю.
3.4. До складу професійного журі входять видатні діячі культури і мистецтва, спорту і освіти, представники Мінсоцполітики України, підрозділів, громадських організацій, засобів масової інформації.
ІV. Учасники Фестивалю
4.1. У Фестивалі беруть участь талановиті та обдаровані діти, в тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі творчі колективи, які виявили високий рівень творчих досягнень, у двох вікових категоріях:
 від 9 до 12 років включно;
 від 13 до 16 років включно.
V. Програма проведення Фестивалю
5.1. Для участі у заочному відбірковому турі Фестивалю необхідно надіслати до організаційного комітету Фестивалю заповнену заявку-анкету на участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі «Щасливі долоні» талановитих та обдарованих дітей за формою, наведеною у додатку до цього Положення, та копії дипломів чи інших нагород, які підтверджують досягнення дитини.
Переможці заочного відбіркового туру Фестивалю беруть участь у фіналі, який проходить щороку в ДПУ «МДЦ «Артек».
5.2. Фінал Фестивалю проводиться за такими напрямами:
 «Освіта» - переможці визначаються за підсумками участі у фінальній конкурсній інтелектуально-ігровій програмі «Диво»;
 «Спорт» - переможці визначаються за підсумками фінальної спартакіади «Артеківський Олімп» (особистий залік);
 «Мистецтво» - фінальні конкурси проводяться в таких номінаціях: вокал, хореографія, музичне та образотворче мистецтво.

VІ. Порядок проведення фіналу Фестивалю
6.1. Фінал Фестивалю проходить в ДПУ „МДЦ «Артек». Дирекція Фестивалю та Мінсоцполітики України визначають дату проведення фінальної частини Фестивалю.
6.2. Проїзд учасників Фестивалю до ДПУ «МДЦ «Артек» та у зворотному напрямку здійснюється відповідно до Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр ,,Артек» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 20.03.2012 № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 554/20867.
6.3. Джерелами фінансування Фестивалю є спонсорські та благодійні внески фізичних та юридичних осіб, не заборонені законодавством.
6.4. Організаційний комітет Фестивалю формує списки учасників фіналу Фестивалю та надсилає їх до Мінсоцполітики України.
6.5. Направлення учасників фіналу Фестивалю до ДПУ «МДЦ «Артек» здійснюється підрозділами відповідно до законодавства.
6.6. У програмі Фестивалю:
 майстер-класи з вокалу, хореографії, образотворчого мистецтва;
 творчі зустрічі «Вчимося у майстрів»;
 олімпійські уроки від олімпійських чемпіонів;
 виставка «Я малюю світ»;
 гала-концерт «Мрії збуваються»;
 церемонія нагородження переможців Фестивалю.
Для забезпечення роботи майстер-класів і участі в творчих зустрічах Фестивалю запрошуються провідні діячі в галузі освіти, культури, мистецтва, спорту, відомі виконавці, педагоги, науковці, художники, видатні спортсмени.
6.7. Учасники фіналу Фестивалю нагороджуються дипломами, цінними призами, подарунками від меценатів.
6.8. Гала-концерт є масштабним фінальним завершенням Фестивалю. У програмі гала-концерту передбачені виступи переможців Фестивалю, зіркові дуети з відомими українськими виконавцями, показові спортивні виступи.
6.9. За підсумками Фестивалю готується звіт, який затверджується керівником ДПУ «МДЦ «Артек» та надсилається до Мінсоцполітики України протягом 10 днів після закінчення Фестивалю.

Заступник директора Департаменту сімейної політики Т.В. Іваненко


QR-код посилання на сторінку.
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.
Категорія: Фестивалі | Переглядів: 618 | Додав: lena | Теги: Міжнародний конкурс-фестиваль «Щасл | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar

Переклад

Інформація

Календар

«  Жовтень 2016  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Пошук

>

Форма входу

Вітаю Вас Гість

Логін:
Пароль:

Фестивалі

фестиваль "Поліське Коло"
фестиваль "Київська Русь"
фестиваль "Київська Русь"

Культурний простір

Посилання

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Чернігівська ОДА
Чернігівська облрада
Чернігівська міська рада

Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА
Музеї Чернігівщини
Чернігівський музей-заповідник М.М.Коцюбинського
веб-портал "Європейська Україна"
новини "Чернігівський Формат"

Вітаємо!

Сьогодні: День Народження:
StephenOn(36), Josephbok(45)
Вітаємо!

Статистика


Rambler's Top100

О.Майшев © 2020 | Чернігівський обласний центр народної творчості.